ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο μας είναι μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της στοματικής υγείας αλλά και των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής.

Περιλαμβάνει κάθε φορά:

1. Την λήψη ενός ολοκληρωμένου ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού.

2. Την λήψη όλων των επιμέρους ακτινογραφιών (οπισθοφατνιακών). Διαδικασία που ολοκληρώνεται στο χώρο του ιατρείου.

3. Τον προσεκτικό ενδελεχή και ολοκληρωμένο κλινικό έλεγχο της στοματικής κοιλότητας με τη χρήση ενδοστοματικής κάμερας και τη λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών.

4. Και την αρχική συζήτηση για την κατανόηση των προσωπικών σας αναγκών και επιθυμιών, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μαζί στο κατάλληλο σχέδιο και θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση σας δίδονται γραπτώς ένα σχέδιο θεραπείας (ή περισσότερα) , όπως και το κόστος αυτών των θεραπειών.

Σε περίπτωση που ο ασθενής πονά, (έχουμε τον πονόδοντο, τραύμα, σπάσιμο μιας παλιάς οδοντιατρικής εργασίας), η θεραπεία ξεκινά άμεσα με σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο ή το γενικότερο πρόβλημα και μετά ακολουθείται σε δεύτερο χρόνο η σειρά των ενεργειών που αναφέραμε παραπάνω.